Mnenje o verjetno pomembnih vplivih in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja ter mnenje o obveznosti izvedbe postopka CPVO za pripravo SD OPN Občine Ravne na Koroškem

13. 6. 2024 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 127
13.06.2024
Javna naznanila in razgrnitve
31.08.2024 do 00:00
Anita Potočnik Slivnik