Obnova objektov muzejskega območja Stara železarna Ravne na Koroškem

149
1.585.816,63 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
1.248.106,09 EUR
V teku
AVGUST 2022
OKTOBER 2025