MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA – MPIK4 RAVNE NA KOROŠKEM

146
1.285.685,00 EUR
909.054,18 EUR
V teku
NOVEMBER 2023
MAJ 2024