NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM

EU projekti
V načrtu
predvidoma v 2020