Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območij enot urejanja prostora z oznakama RA03 in RA04 (kompleks MG ROHR)

2. 3. 2023 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 141
02.03.2023
Javna naznanila in razgrnitve
14.04.2023 do 23:59
Anita Potočnik Slivnik
vloge@ravne.si