Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini

2458
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku