Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini

2108
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku