Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območij enot urejanja prostora z oznakama RA03 in RA04 (kompleks MG ROHR)

25. 1. 2023 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 236
25.01.2023
Javna naznanila in razgrnitve
06.02.2023 do 23:59
3500-0001/2023
Anita Potočnik Slivnik
02 82 16 024