Pojav okužbe COVID-19 na podružnični Osnovni šoli Kotlje

15.09.2020 Janja Š. (Urad župana) 452