Sanacija plazu na LC350131 Ravne na Koroškem - Zadnji dinar - Strojna (križišče Jastrovnik)

24.07.2020 Sabina H. 85
24.07.2020
Javna naročila
20.08.2020 ob 09:00
24.07.2020
JN004703/2020-W01
Sabina Hrašan
sabina.hrasan@ravne.si
031-638-042