Vloga za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi/shodu za katero NI POTREBNO pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA