Zahteva za izdajo mnenja /za izvedbo gradnje in uporabo objekta/

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA