Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice občine

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA