Tržnice za lokalno in domače v Mežiški dolini

Evropski sklad za regionalni razvoj
V načrtu