Javno naročilo male vrednosti "Nakup službenega vozila z nadgradnjo za brezplačne prevoze starejših in invalidov"

16.12.2019 DARJA Č. 521