Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline

Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku