Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
OBVESTILA
RAVENSKI RAZGLEDI - december 2017 - ODDAJA ČLANKOV IN OGLASOV

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

 

Spoštovani!

Decembrska števila občinskega glasila Ravenski razgledi bo izšla pred božičem, pred 25. decembrom. Vabimo vas, da sodelujete s prispevkom o vaši dejavnosti.

Prosimo vas, da oddate prispevek, ki lahko obsega največ eno tipkano stran, pisave Times New Roman, velikost 12, (3.500 znakov s presledki) na CD ali preko e-pošte, skupaj z morebitnimi fotografijami (največ ena fotografija!), najbolje v digitalni obliki v JPG formatu velikosti min. 500 KB).

Prispevke pošiljajte najkasneje do 15. novembra, ko bomo zaključili z redakcijo glasila, na el. naslov odgovornega urednika:  miroslav.osojnik@guest.arnes.si  .

Posebej vas opozarjamo na to, da lahko zaradi racionalizacije stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en prispevek. Edina izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali, bodo izjemni dogodki (visoke obletnice in podobni jubileji, izidi pomembnih del, premiere odrskih del ipd.).

Število fotografij za objavo je lahko večje le v primeru, da bo obseg besedila manjši (torej: pol strani besedila oziroma 3.000 znakov; v tem primeru sta lahko prispevku dodani dve fotografiji). Naš cilj je, da bodo v prihodnje članki, ki bodo objavljeni v Ravenskih razgledih, obsegali v glasilu največ eno stran, saj moramo doseči zmanjšanje stroškov. V primeru, da bosta besedilo in slikovni material preobsežna, bo uredniški odbor primoran besedilo in slikovni material vrniti in zahtevati njegovo skrajšanje ali pa ga sam ustrezno in smiselno skrčiti na predpisan obseg, če bo glede na vsebino to mogoče.

 

S spoštovanjem!

 

 

Mirko Osojnik, odgovorni urednik                                                          Aleš Logar, mag.posl.ved,

                                                                                                                               direktor ZKŠTM

 

 

Povabilo k sodelovanju 142.18 kB
CENIK oglasov 201.13 kB
Naročilo oglasa 28.81 kB

 

ARHIV

 

 
VSEBINE
Predlog delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči v Občini Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Stališča do pripomb iz javne razgrnitve - območje BR 09-1.faza
Ločnica vsebin
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Ločnica vsebin
RAVENSKI RAZGLEDI - december 2017 - ODDAJA ČLANKOV IN OGLASOV
Ločnica vsebin
Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti - eTurizem
Ločnica vsebin
POGOJI PLAKATIRANJA v času volilne kampanje za volitve predsednika republike
Ločnica vsebin
Vabilo na mednarodno poslovno srečanje SEE MEET SLOVENIA 2017
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba