Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
OBVESTILA
Javni razpis za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (m/ž)

Datum objave: 15. 9. 2017

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (m/ž), za določen čas 4-ih let, za polni delovni čas.

 Kandidati morajo poleg  splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da ima najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/1) ekonomske, tehnične ali pravne smeri;
  • da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj in od tega najmanj dve leti izkušenj na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih
  • da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • poznavanje uradnega jezika.

Kandidati morajo poleg ostalih zahtevanih prilog vlogi priložiti tudi program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.

Kandidati  morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: »Ne odpiraj - prijava na razpis za direktorja JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 30 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji objavi razpisa.

Celotna vsebina razpisa (z roki, obveznimi prilogami k prijavi, ipd.) je na voljo spletni strani Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. http://jkpravne.si/  ali v Uradnem listu RS.

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja

Ravne na Koroškem, d.o.o.

 

ARHIV

 

 
VSEBINE
Predlog delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči v Občini Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Stališča do pripomb iz javne razgrnitve - območje BR 09-1.faza
Ločnica vsebin
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Ločnica vsebin
RAVENSKI RAZGLEDI - december 2017 - ODDAJA ČLANKOV IN OGLASOV
Ločnica vsebin
Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti - eTurizem
Ločnica vsebin
POGOJI PLAKATIRANJA v času volilne kampanje za volitve predsednika republike
Ločnica vsebin
Vabilo na mednarodno poslovno srečanje SEE MEET SLOVENIA 2017
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba