Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA

Komisija za vloge občanov in za priznanja:

 

1. Milena ZAGERNIK, Kotlje 187, Kotlje

2. Tatjana HUDRAP, Stražišče 16c, Ravne na Koroškem

3. Jožefa AČKO, Trg svobode 14a, Ravne na Koroškem

4. Marijan KOKOL, Čečovje 22a, Ravne na Koroškem

5. Damjan TOMŠIČ, Javornik 53, Ravne na Koroškem

6. Sonja TIRŠEK, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem

7. Ludvik KORDEŽ, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem

Komisija:

 

·           obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij, organizacij in skupnosti, v katerih opozarjajo na probleme pri izvajanju zakonov, odlokov in drugih predpisov;

·           preverja utemeljenost vlog in pritožb, daje predloge, kako naj se posamezna zadeva reši ter predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti;

·           obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, ukrepa pri pristojnih organih, da zadeve rešijo po veljavnih predpisih;

·           obravnava vloge in pritožbe občanov v zvezi z delom občinskega sveta, občinske uprave, javnih zavodov in javnih podjetij ter odgovornim predlaga rešitve;

·           obravnava pritožbe, ki se nanašajo na kršitve kodeksa ravnanja nosilcev javnih funkcij ter o primerih kršitev kodeksa obvešča občinski svet in župana;

·           vodi postopke za podelitev občinskih priznanj in predlaga občinskemu svetu prejemnike priznanj;

·           obravnava pobude in pripravlja predloge za državna odlikovanja;

·           opravlja druge naloge, ki jih dogovori z županom in občinskim svetom.

 

 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba