Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNI RAZPISI IN POZIVI
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

 

Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv k javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin, treh proizvodnih enot, na naslovu Dobja vas 185, Ravne na Koroškem v Mrežnem podjetniškem inkubatorju.


Za dodatne informacije pišite na e-naslov: irena.dosen@ravne.si ali marija.cas@ravne.si ali pokličite na tel. št. 02 82 16 036 ali 02 82 16 007.


Javno zbiranje ponudb 58.88 kB
 
VSEBINE
Javna objava - zaposlitev za določen čas
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
Ločnica vsebin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Ločnica vsebin
Želite postati pripadnik Civilne zaščite - poziv
Ločnica vsebin
Objava prostega delovnega mesta občinski redar
Ločnica vsebin
Javni poziv - študentsko delo
Ločnica vsebin
Poročilo o vplivih na okolje za projekt "Poslovna cona Ravne - III. faza", Dopolnitev Poročila o vplivih na okolje za Ravne za projekt poslovne cone Ravne-III. faza, (Izvajalec: Matrika ZVO d.o.o., Št.: 1360-16 PVO, z dne 1360-16 PVO): Tehnične spremembe omilitvenih ukrepov
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javno povabilo za subvencioniranje stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za mlade v letu 2017
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba