Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Medobčinsko redarstvo
Novosti v ZPrCP in ZMV

Zakoni s področja prometa in vozil se nanšajo na varnost voznikov in potnikov na kolesih, kolesih s pomožnim motorjem in mopedih, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25km/h.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa prinaša spremembo definicije kolesa. Ta se sedaj glasi:

»Kolo« je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha poganjati pedala;«.

Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Prav tako morata imeti, ne glede na starost, med vožnjo ustrezno pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado ali kolesarsko čelado, tudi voznik in potnik na mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. 

Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti drug za drugim.

Po Zakonu o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih bodo morali biti po 1. maju 2017 vsi mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registrirani.


Zakon o pravilih cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793


Zakon o motornih vozilih
(Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5791 
VSEBINE
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline
Ločnica vsebin
Novosti v ZPrCP in ZMV
Ločnica vsebin
Pristojnosti in pooblastila občinskih redarjev
Ločnica vsebin
Prijava nepravilnosti
Ločnica vsebin
Zakoni in podzakonski predpisi
Ločnica vsebin
Prehod za pešce na Prežihovi ulici
Ločnica vsebin
Območja kratkotrajnega parkiranja
Ločnica vsebin
Zapuščene živali
Ločnica vsebin
Zapuščena vozila
Ločnica vsebin
Dokumenti Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Medobčinsko redarstvo
Ločnica kategorij
Medobčinska priprava projektov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba