Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI
Vaška skupnost Strojna
  1. ŠAPEK Zdravko, Strojna 3, Ravne - predsednik
  2. FUŽIR Mateja, Strojna 21, Ravne - podpredsednica
  3. TRETJAK Jan, Strojna 16, Ravne
  4. OBRETAN Marko, Strojna 6, Ravne
  5. LADRA Martin, Strojna 2, Ravne

ZAPISNIKI SEJ:

zapisnik 2 seje VS S 19.11.2014 137.41 kB
zapisnik 3 seje VS S 29.11.2014 133.06 kB
zapisnik 4 seje VS S 23.1.2015 140.84 kB
zapisnik 5 seje VS S 27.2.2015 132.88 kB
zapisnik 6 seje VS S 21.3.2015 131.61 kB
zapisnik 7 seje VS S 23.4.2015 194.03 kB
zapisnik 8 seje VS S 15.7.2015 130.47 kB
zapisnik 9 seje VS S 11.9.2015 126.05 kB
zapisnik 10 seje VS S 19.10.2015 132.20 kB
zapisnik 11 seje VS S 19.11.2015 141.89 kB
zapisnik 12 seje VS S 9.12.2015 141.25 kB
zapisnik 13 seje 25.2.2016 141.05 kB
zapisnik 14 seje 30 3 2016 783.55 kB
zapisnik 15 seje 20 4 2016 146.64 kB
zapisnik 16 seje vs strojna 31.5.2016 141.27 kB
zapisnik 17 seje vs s 18.8.2016 141.32 kB
zapisnik 18 seje vs strojna 27.9.2016 144.63 kB
zapisnik 19 seje vs s28112016 144.91 kB
zapisnik 20 seje vs strojna 14122016 148.72 kB
zapisnik 21 seje vs strojna 14022017 143.18 kB
zapisnik 22 seje vs s 28032017 142.65 kB
zapisnik 23. seje cs strojna 18042017 142.58 kB
zapisnik 24 seje vs strojna 12092017 143.93 kB
zapisnik 25 seje vs strojna 01102017 140.03 kB
zapisnik 26 seje vs strojna 28. 11. 2017 138.00 kB
 
VSEBINE
Četrtna skupnost Čečovje
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Dobja vas
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Javornik - Šance
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Trg
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Kotlje
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Strojnska Reka
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Dobrije
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Strojna
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba