Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI
Vaška skupnost Dobrije
  1. MLAKAR Miran, Tolsti Vrh 161, Ravne - predsednik
  2. CESAR Jure, Tolsti Vrh 3, Ravne - podpredsednik
  3. POROČNIK Marija, Tolsti Vrh 2 a, Ravne
  4. JUG Aleksander, Tolsti Vrh 2 e, Ravne
  5. RAMŠAK Tilen, Tolsti Vrh 10 a, Ravne

ZAPISNIKI SEJ:

zapisnik 2 seje VS D 10.11.2014 467.46 kB
zapisnik 3 seje VS D 15.12.2014 459.16 kB
zapisnik 4 seje VS D 11.2.2015 459.54 kB
zapisnik 5 seje VS D 30.3.2015 468.62 kB
zapisnik 6 seje VS D 11.5.2015 454.85 kB
zapisnik 7 seje VS D 30.8.2015 455.13 kB
zapisnik 8 seje VS D 22.10.2015 462.09 kB
zapisnik 9 seje VS D 11.11.2015 457.38 kB
zapisnik 10 seje 24 3 2016 453.85 kB
zapisnik 11 seje vs d 17.4.2016 456.38 kB
zapisnik 12 seje vs d 17.8.2016 448.38 kB
zapisnik 13 seje vs d 1.9.2016 453.65 kB
zapisnik 14 seje vs d 17.10.2016 468.43 kB
zapisnik 16 seje vs d 20032017 445.69 kB
zapisnik 17 seje 10042017 453.58 kB
zapisnik 15 seje vs d 12122016 451.97 kB
zapisnik 18. seje vs dobrije 12062017 457.36 kB
zapisnik 19 seje vs d 10102017 468.69 kB
zapisnik 20 seje vs d 09112017 449.85 kB
 
VSEBINE
Četrtna skupnost Čečovje
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Dobja vas
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Javornik - Šance
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Trg
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Kotlje
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Strojnska Reka
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Dobrije
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Strojna
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba