Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost Strojnska Reka
  1. BAN Silva, Stražišče 16, Ravne - predsednica
  2. MERKAČ Branko, Stražišče 17, Ravne - podpredsednik
  3. HUDRAP Tatjana, Tolsti Vrh 128, Ravne
  4. RANC Boris, Zelen Breg 10, Ravne
  5. RANC Sabina, Zelen Breg 10, Ravne
  6. ROŽEJ Janez, Zelen Breg 15, Ravne
  7. PETEK Romana, Tolsti Vrh 101, Ravne

ZAPISNIKI SEJ:

zapisnik 10 seje sveta 22.12.2015 228.14 kB
zapisnik 9 seje sveta 17.11.2015 240.27 kB
zapisnik 8 seje sveta 20.10.2015 227.49 kB
zapisnik 7 seje sveta 30.9.2015 241.83 kB
zapisnik 6 seje sveta 12.5.2015 238.64 kB
zapisnik 5 seje sveta 10.3.2015 281.28 kB
zapisnik 4 seje sveta 18.2.2015 230.25 kB
zapisnik 3 seje sveta 17.12.2014 137.91 kB
zapisnik 2 seje sveta 18.11.2014 206.66 kB
zapisnik 12 seje sveta 24.2.2016 224.24 kB
zapisnik 13 seje ks sr 12.4.2016 228.05 kB
zapisnik 14 seje KS SR 14. 6. 2016 239.33 kB
zapisnik 15 seje ks sr 11. 10. 2016 230.32 kB
zapisnik 16 seje ks sr 8.11.2016 222.17 kB
zapisnik 17 seje ks sr 6122016 223.13 kB
zapisnik 18 seje ks sr 03012017 221.40 kB
zapisnik 19 seje ks sr 14022017 232.68 kB
zapisnik 20 seje ks sr 05042017 218.33 kB
zapisnik 21 seje ks sr 06062017 229.92 kB
zapisnik 23 seje ks sr 03102017 219.27 kB
zapisnik 22 seje ks sr 05092017 222.17 kB
zapisnik 24 seje ks sr 17102017 234.54 kB
zapisnik 26 seje ks sr 28.12.2017 215.97 kB
zapisnik 11 seje ks sr 28.1.2016 234.57 kB
 
VSEBINE
Četrtna skupnost Čečovje
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Dobja vas
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Javornik - Šance
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Trg
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Kotlje
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Strojnska Reka
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Dobrije
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Strojna
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba