Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI
Četrtna skupnost Trg
  1. AČKO Jožefa, Trg svobode 14 a, Ravne - predsednica
  2. OCEPEK Aleksander, Partizanska cesta 2, Ravne - podpredsednik
  3. PREDNIK Jožef, Ob Meži 2, Ravne
  4. OCEPEK Maja, Partizanska cesta 2, Ravne
  5. KRAGELNIK Davorin, Ob Suhi 4 b, Ravne
  6. ODER Igor, Stara ulica 3, Ravne
  7. KORDEŽ Mira, Ob Suhi 4 c, Ravne

ZAPISNIKI SEJ:

zapisnik 2 seje CS TRG 7.11.2014 216.14 kB
zapisnik 3 seje CS TRG 20.11.2014 210.57 kB
zapisnik 4 seje CS TRG 30.12.2014 218.58 kB
zapisnik 5 seje CS TRG 2.2.2015 225.51 kB
zapisnik 6 seje CS TRG 5.3.2015 213.32 kB
zapisnik 7 seje CS TRG 13.4.2015 188.16 kB
zapisnik 8 seje CS TRG 27.5.2015 555.05 kB
zapisnik 9 seje CS TRG 7.7.2015 212.44 kB
zapisnik 10 seje CS TRG 31.8.2015 245.01 kB
zapisnik 11 seje CS TRG 28.9.2015 215.46 kB
zapisnik 12 seje CS TRG 19.10.2015 451.78 kB
zapisnik 13 seje CS TRG 25.11.2015 239.27 kB
zapisnik 14 seje CS TRG 16.12.2015 246.31 kB
zapisnik 15 seje CS TRG 26.1.2016 219.97 kB
zapisnik 16 seje sveta 25.2.2016 225.05 kB
zapisnik 17 seje cs trg 19.4.2016 217.92 kB
zapisnik 18 seje cs trg 26.5.2016 187.24 kB
zapisnik 19 seje cs trg 29.6.2016 219.19 kB
zapisnik 20 seje cs trg 16.8.2016 244.31 kB
zapisnik 21 seje cs trg 15.9.2016 245.02 kB
zapisnik 22 seje cs trg 18.10.2016 248.20 kB
zapisnik 23 seje cs trg 05122016 233.41 kB
zapisnik 24 seje cs trg 31012017 224.27 kB
zapisnik 25 seje cs trg 27022017 216.32 kB
zapisnik 26. seje cs trg 10042017 230.11 kB
zapisnik 27 seje cs trg 23052017 229.00 kB
zapisnik 28 seje cs trg 27062017 236.05 kB
zapisnik 29 seje trg 08082017 229.04 kB
zapisnik 30 seje cs trg 19092017 228.52 kB
zapisnik 31 seje cs trg 16102017 233.61 kB
zapisnik 33 seje cs trg 12122017 246.83 kB
zapisnik 32 seje cs trg 21112017 227.88 kB
 
VSEBINE
Četrtna skupnost Čečovje
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Dobja vas
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Javornik - Šance
Ločnica vsebin
Četrtna skupnost Trg
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Kotlje
Ločnica vsebin
Krajevna skupnost Strojnska Reka
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Dobrije
Ločnica vsebin
Vaška skupnost Strojna
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba