Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
OBČINSKI SVET
SESTAVA občinskega sveta v mandatu 2014-2018

   ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

 

 

1.      Marjana KAMNIK, Javornik 53, 2390 Ravne na Koroškem

2.      Aljaž VERHOVNIK, Koroška cesta 4, 2390 Ravne na Koroškem,

3.      mag. Irena ODER, Kotlje 4c, 2394 Kotlje,

4.      Jože KACIL, Brdinje 44a, 2394 Kotlje

5.      Uršula VEZONIK, Čečovje 7, 2390 Ravne na Koroškem

6.      Peter STOČKO, Čečovje 23a, 2390 Ravne na Koroškem

7.      Darja KREVZELJ, Strojna 19, 2390 Ravne na Koroškem

8.      Metka APOHAL, Dobja vas 10, 2390 Ravne na Koroškem

9.      Jožef PREDNIK, Ob Meži 2, 2390 Ravne na Koroškem

10.    Igor ODER, Stara ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem

11.    Milan ŠKAFAR, Čečovje 9c, 2390 Ravne na Koroškem

12.    Suzana VODNJOV, Javornik 64, 2390 Ravne na Koroškem

13.    Enriko PLEVNIK, Čečovje 41b, 2390 Ravne na Koroškem

14.    Vera KRAJNC, Trg Svobode 7, 2390 Ravne na Koroškem

15.    Erika BREZNIK, Kotlje 152, 2391 2394 Kotlje

16.    Domen MLINARIČ,  Javornik 60,  2390 Ravne na Koroškem

17.    Barbara GAŠPER, Na Šancah 4,  2390 Ravne na Koroškem

18.    Jani PREDNIK, Kotlje 225, 2394 Kotlje,

19.    mag. Zlatko HALILOVIČ, Podgora 2c, 2394 Kotlje

20.    Marijan MAGDIČ, Javornik 55, 2390 Ravne na Koroškem

21.    Slavko KOSTANJEVEC, Ob Suhi 21, 2390 Ravne na Koroškem

22.    Marjan RUPREHT, Javornik 23, 2390 Ravne na Koroškem

 
VSEBINE
STATUT Občine Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
POSLOVNIK občinskega sveta
Ločnica vsebin
KODEKS ravnanja izvoljenih funkcionarjev
Ločnica vsebin
SESTAVA občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Dnevni redi
Ločnica kategorij
Zapisniki
Ločnica kategorij
Gradiva
Ločnica kategorij
Vprašanja svetnikov z odgovori
Ločnica kategorij
Video posnetki sej
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba