Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
PREJETI CERTIFIKATI
Starosti prijazna občina

"STAROSTI PRIJAZNA OBČINA"

V mesecu maju 2011 je Občina Ravne na Koroškem na podlagi sklepa občinskega sveta sprejela odločitev za vstop občine v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin. V naši občini je 1842 starejših občanov nad 65 let starosti, kar predstavlja 15,7% celotne populacije Občine Ravne na Koroškem.

Glavni cilji projekta »starosti prijazna občina« je oblikovanje občinske politike na način, ki je pisan na kožo občanom in njihovim potrebam, z majhnimi in uresničljivimi koraki povečevati kakovost življenja v občini in uresničevati medgeneracijsko sožitje.

Za delovanje v tem projektu smo ustanovili Odbor starosti prijazne občine, ki je sestavljen iz seniorjev in soniork ter koordinatorja odbora, predstavnika občine, katerega naloga je povezovanje odbora z županom, in strokovnimi službami občine ter z Inštitutom Antona Trstenjaka. 17.5.2012 je župan podpisal Dublinško deklaracijo, s tem je Občina Ravne na Koroškem uradno vstopila v Svetovno in slovensko mrežo starosti prijaznih mest in pridobila certifikat, s katerim nas Svetovna zdravstvena organizacija
priznava kot članico te svetovne mreže. Mestni seniorji in seniorke so sprejeli Akcijski načrt, ki zajema nabor ukrepov za izboljšanje položaja starejših v občini s konkretnimi nalogami, viri financiranja, roki izvedbe in odgovornimi nosilci nalog.

Projekt je usmerjen v izvajanje in izboljšanje položaja starejših na osnovi raznih programskih vsebin ter dajanju pobud vsem institucijam in drugim organom v občini za izboljšanje svojih storitev v smislu, da bi bile prijaznejše za starejše občane.

Certifikat 431.30 kB
 
VSEBINE
Občina po meri invalidov
Ločnica vsebin
Mladim prijazna občina 2013-2017
Ločnica vsebin
Starosti prijazna občina
Ločnica vsebin
Prostovoljstvu prijazno mesto
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba