Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
PREJETI CERTIFIKATI
Mladim prijazna občina 2013-2017

Občina Ravne na Koroškem je pridobila certifikat Mladim prijazna občina 2013-2017, na podlagi podane prijave na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Mladinski svet Ajdovščina je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v letu 2013, z Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013 ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, podelil certifikate.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo in hitreje vstopajo v odraslost. Certifikat spodbuja lokalne skupnosti, da odigrajo svojo vlogo pri vzpostavljanju mladim prijaznejšega okolja in s tem oblikovanju odgovornega odraslega državljana.
Kot prednostna področja izvajanja ukrepov mladinske politike so:


• načrtno obravnavanje področja mladine,
• participacija mladih,
• organiziranje mladih,
• informiranje mladih,
• zaposlovanje mladih,
• izobraževanje mladih,
• stanovanjska politika,
• mobilnost mladih.

Občina Ravne na Koroškem se kot lokalna skupnost zaveda, da so mladi pomembni za razvoj ter uspešno delovanje kraja. Z mladimi ter mladinskimi organizacijami, ki delujejo v občini, želijo sodelovati ter jim v največji možni meri nuditi vse potrebno za njihov razvoj in nemoteno delovanje. Zaradi navedenega so v letu 2012 sprejeli odlok, pravilnik, letni program mladine ter v proračunu zagotovili sredstva za delovanje Mladinskega sveta. Del sredstev se je razdelil z javnim razpisom, s temi sredstvi so mladinske organizacije lahko izvedle določene programe oz. projekte.

V Občini Ravne na Koroškem deluje Mladinski svet. Na podlagi odloka je župan imenoval Komisijo za mlade, predsednik obeh je Aljaž Verhovnik.
Mladi sodelujejo in pripravljajo številne zelo različne projekte. Občina jim pri tem omogoča  koriščenje prostorov, tako občinskih kot v drugih javnih zavodih. Prirejajo dogodke v Kulturnem centru, MH Punkl, Kompeksu, Kulturnem centru, šolah in na drugih lokacijah.
Občina mladim pomaga tudi pri možnostih zaposlovanja, ustanovili so Mrežni podjetniški inkubator, ki je namenjen novim podjetnikom, študentom in dijakom se omogoča opravljanje obvezne prakse. Pomagajo jim pri  razpisih za neprofitna stanovanja,  mladi (do 30 leta starosti) oziroma mlade družine pri kriterijih točkovanja pridobijo dodatne točke. Občina Ravne na Koroškem je finančno podprla tudi pisarno za mobilnost, ki deluje v Mladinskem kulturnem centru Kompleks.

Mladinski svet Ajdovščina je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013 pripravil uradno podelitev Mladim prijazna občina, ki je potekala 20. novembra 2013 v Mariboru. Dogodek je bil tudi izobraževalni, kasneje pa se je odvila slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2013-2017.

Priznanja sta podelila podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina Helena Harej. Prevzel ga je podžupan Občine Ravne na Koroškem Milan Škafar.

»V Mladinskem svetu Ravne na Koroškem smo te pridobitve še posebej veseli, saj je bila ta aktivnost tudi del našega letnega programa, hkrati pa ta certifikat potrjuje, da ima občina posluh za mlade«, je povedal predstavnik mladih Aljaž Verhovnik ter dodal: »Certifikat občino tudi zavezuje, da bo aktivnosti na mladinskem področju še stopnjevala.«

Certifikat 4,230.60 kB
 
VSEBINE
Občina po meri invalidov
Ločnica vsebin
Mladim prijazna občina 2013-2017
Ločnica vsebin
Starosti prijazna občina
Ločnica vsebin
Prostovoljstvu prijazno mesto
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba