Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Medobčinsko redarstvo
Zapuščene živali

Kaj storiti, če najdemo zapuščeno hišno žival?


Vsak lastnik živali je dolžan preprečevati pobeg živali v oskrbi oziroma imeti žival pod nadzorom. Po Zakonu o zaščiti živali (ZZZiv) je vsak vodnik psa dolžan zagotoviti fizično varstvo tako, da je pes na povodcu. Najprej preverite, ali je zapuščena hišna žival res zapuščena ali je lastnik morebiti kje v bližini. Čeprav ni prav, psi čakajoči pred trgovinami, knjižnicami in podobnim lahko imajo lastnika v objektu. Preverite in če skrbnika ni mogoče najti, prijavite najdbo zapuščene hišne živali.

Pred prijavo preverite žival, če morebiti ima ovratnico s telefonsko številko lastnika. Če lastnika živali poznate oziroma če žival nosi kontakt, potem obvestite lastnika. Če je lastnik konfliktna oseba, obveščajte 113.

V primeru najdbe oziroma zaznave zapuščene živali ali živali, ki tava brez nadzorstva lastnika, občan lahko pokliče:

1.  Pooblaščeno pristojno veterinarsko ambulanto v Prevaljah, Pri postaji 9, 2391 Prevalje, tel. 02 82 40 746 ali veterinarsko ambulanto v Slovenj Gradcu, Celjska cesta 126, 2380 Slov. Gradec, tel. 02 88 12 300; Na veterinarski postaji bodo preverili lastništvo psa iz registra lastnikov, stroške odvoza pa nosi lastnik psa.

2.   Zavetišče za živali Maribor, Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor, tel. 02 480 16 60; ali Zavetišče ZONZANI Dramlje, Jarmovec 5, 3222 Dramlje, tel. 03 749 06 00

3.      Za nujne primere je vedno na voljo policija na tel. 113


Vloga - prijava zapuščene živali 263.58 kB
 
VSEBINE
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline
Ločnica vsebin
Novosti v ZPrCP in ZMV
Ločnica vsebin
Pristojnosti in pooblastila občinskih redarjev
Ločnica vsebin
Prijava nepravilnosti
Ločnica vsebin
Zakoni in podzakonski predpisi
Ločnica vsebin
Prehod za pešce na Prežihovi ulici
Ločnica vsebin
Območja kratkotrajnega parkiranja
Ločnica vsebin
Zapuščene živali
Ločnica vsebin
Zapuščena vozila
Ločnica vsebin
Dokumenti Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Medobčinsko redarstvo
Ločnica kategorij
Medobčinska priprava projektov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba