Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Medobčinsko redarstvo
Območja kratkotrajnega parkiranja

Časovno omejeno parkiranje – modra cona

Vozila, parkirana na časovno omejenem parkirišču, morajo imeti označen režim parkiranja. Za režim časovno omejenega parkiranja mora biti v vozilu, na polici pred voznikovim sedežem, parkirna ura z označenim časom začetka parkiranja oziroma na drug ustrezen način označen začetek parkiranja.

Zakon o pravilh cestnega prometa (ZPrCP) - 68. člen


Časovno omejeno parkiranje – modra cona na urejenih in rezerviranih parkiriščih pri Mestni hiši 

Vozila zaposlenih označena z abonmajsko nalepko imajo pravico parkiranja na prostih in samo prostih urejenih parkirnih mestih okolice Mestne hiše in pred poslovno zgradbo na Gačnikovi poti.

Za Mestno hišo so 4 parkirna mesta označena z »R«, ki so rezervirana za službena vozila Občinske uprave.

Upravljavec parkirišča daje zaposlenim v poslovnih prostorih na Gačnikovi poti in zaposlenim v občinski upravi občine možnost sklenitve abonmajskega najetja parkirnega mesta.

Za vsa ostala osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja časovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. Časovno omejeno parkiranje je dovoljeno samo dve uri brez plačila parkirnine. Nad dve uri parkiranje ni dovoljeno.

Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 6. ure zjutraj do 16. ure popoldan in v sobotah od 6. ure do 12. ure. V nedeljah in praznikih omejitev parkiranja ni.

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih in rezerviranih parkiriščih pri Mestni hiši na Ravnah na Koroškem in o obračunavanju letnih abonmajev


Časovno omejeno parkiranje – modra cona na urejenih parkiriščih na območju trgovskega centra Tuš 

Za osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja časovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. Časovno omejeno parkiranje je dovoljeno dve uri, brez plačila parkirnine. Nad dve uri parkiranje ni dovoljeno.

Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 8. ure zjutraj do 18. ure popoldan in ob sobotah od 8. ure do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih ni omejitve parkiranja.

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih parkiriščih na območju trgovskega centra Tuš na Ravnah na Koroškem


Časovno omejeno parkiranje – modra cona na urejenih parkiriščih v mestnem jedru – Trgu svobode 

Za osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja časovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. Časovno omejeno parkiranje je dovoljeno samo eno uro, brez plačila parkirnine. Nad eno uro parkiranje ni dovoljeno.

Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 6. ure zjutraj do 16. ure popoldan in ob sobotah od 6. ure do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih ni omejitve parkiranja.

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih parkiriščih v mestnem jedru – Trgu svobode na Ravnah na Koroškem


Časovno omejeno parkiranje – modra cona na urejenih parkiriščih na območju platoja na Čečovju pred trgovskim centrom TUŠ

Za osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja časovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. Časovno omejeno parkiranje je dovoljeno dve uri, brez plačila parkirnine. Nad dve uri parkiranje ni dovoljeno.

Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 8. ure zjutraj do 18. ure popoldan in ob sobotah od 8. ure do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih ni omejitve parkiranja.

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih parkiriščih na območju platoja na Čečovju pred trgovskim centrom Tuš

 

Časovno omejeno parkiranje - Google Earth 4.21 kB

Galerija

 
VSEBINE
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline
Ločnica vsebin
Novosti v ZPrCP in ZMV
Ločnica vsebin
Pristojnosti in pooblastila občinskih redarjev
Ločnica vsebin
Prijava nepravilnosti
Ločnica vsebin
Zakoni in podzakonski predpisi
Ločnica vsebin
Prehod za pešce na Prežihovi ulici
Ločnica vsebin
Območja kratkotrajnega parkiranja
Ločnica vsebin
Zapuščene živali
Ločnica vsebin
Zapuščena vozila
Ločnica vsebin
Dokumenti Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Medobčinsko redarstvo
Ločnica kategorij
Medobčinska priprava projektov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba