Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Medobčinsko redarstvo
Zakoni in podzakonski predpisi

Zakoni

 


Občinski odloki

 

Podzakonski akti

 • Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev 
  - (Ur.l. RS, št.
  103/2007,64/2010) 
   
 • Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev 
  - (Ur.l. RS, št.
   
  78/2007) 
   
 • Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev 
  (Ur.l. RS, št.
  24/2011) 
   
 • Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju prometa
  - (Ur.l. RS, št.
   43/2011) 
   
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
  - (
  Uradni list RS, št. 99/15) 
   
 • Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu 
  - (Ur.l. RS št. 
  70/2011
   
 • Pravilnik o parkirni karti 
  - (Ur.l. RS, št. 
  41/200667/2011)

 

 

 
VSEBINE
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline
Ločnica vsebin
Novosti v ZPrCP in ZMV
Ločnica vsebin
Pristojnosti in pooblastila občinskih redarjev
Ločnica vsebin
Prijava nepravilnosti
Ločnica vsebin
Zakoni in podzakonski predpisi
Ločnica vsebin
Prehod za pešce na Prežihovi ulici
Ločnica vsebin
Območja kratkotrajnega parkiranja
Ločnica vsebin
Zapuščene živali
Ločnica vsebin
Zapuščena vozila
Ločnica vsebin
Dokumenti Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Medobčinsko redarstvo
Ločnica kategorij
Medobčinska priprava projektov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba