Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA
OBČINSKI ODBOR
Mestni seniorji in seniorke:

1. BOŽIČ Jože, Tolsti vrh 95, 2390 Ravne na Koroškem 
2. PREDNIK Jože, Ob Meži 2, 2390 Ravne na Koroškem
3. VEČKO Maksimilijan, Dobja vas 135, 2390 Ravne na Koroškem
4. Anton GOLČER, Janeče 31, 2390 Ravne na Koroškem
5. Štefan ROBAČ, Dobja vas 64, 2390 Ravne na Koroškem
6. Frančiška KOROŠEC, Dobja vas 87, 2390 Ravne na Koroškem
7. PRINČIČ Pavla, Javornik 34, 2390 Ravne na Koroškem
8. GOSTENČNIK Uršula, Čečovje 2, 2390 Ravne na Koroškem
9. BERTALANIČ Miroslava, Kotlje 57, 2394 Kotlje
10. JANEŽIČ Alojz, Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem
11. MERKAČ Daniel, Stražišče 17, 2390 Ravne na Koroškem
12. ŠTEHARNIK Marta, Dobja vas 95, 2390 Ravne na Koroškem
13. PANDEV Andrej, Tolsti vrh 131, 2390 Ravne na Koroškem
14. KOLAR Franc, Tolsti vrh 99, 2390 Ravne na Koroškem
15. PRISLAN Ivanka, Kotlje 16a, 2394 Kotlje
16. SENICA Mirjam, Dobja vas 42, 2390 Ravne na Koroškem
17. LEPEJ Greta, Čečovje 22b, 2390 Ravne na Koroškem
18. ŠIPEK Mojca, Dobja vas 12, 2390 Ravne na Koroškem

Koordinatorka občinskega odbora: 

ČEPIN Darja, višja svetovalka III 


Naloge občinskega odbora:

- seniorji in seniorke bodo v knjižico vademecum vpisovali svoja opažanja, ugotovitve, pobude in predloge kaj je potrebno v občini           še postoriti, da bo starejšim prijaznejša na vseh področjih ( komunalno cestno področje, področje okolja in prostora, področje                 gospodarstva, turizma, športa, kulture, zdravstva, sociale, izobraževanja,….)
- občinski odbor se bo redno sestajal na sejah, sproti obravnaval vse zbrane predloge in jih posredoval preko koordinatorja županu         in strokovnim službam občine

Naloge koordinatorja:

- sklicevanje sej občinskega odbora, vodenje zapisnikov, priprava potrebnih gradiv
- posredovanje predlogov županu in strokovnim službam občine
- priprava gradiv in poročanje občinskemu odboru o odločitvah župana in strokovnih služb občine glede realizacije oz. ne-                         realizacije podanih predlogov seniorjev in seniork
- poročanje občinskemu svetu o aktivnostih občinskega odbora
- poročanje Inštitutu Antona Trstenjaka o aktivnostih občinskega odbora
- opravljanje vseh potrebnih administrativnih opravil za potrebe občinskega odbora in Inštitut Antona Trstenjaka

 
VSEBINE
Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Občini Ravne na Koroškem do leta 2020
Ločnica vsebin
Koroški medgeneracijski center
Ločnica vsebin
Mladi za starejše - Video
Ločnica vsebin
Obvestila
Ločnica vsebin
OBČINSKI ODBOR
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Pobude občanov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba