Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA
Svet za invalide
V Svet za invalide so imenovani naslednji člani:

1. Aljaž VERHOVNIK, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem – podžupan (predsednik)
2. GOSTENČNIK Uršula, Čečovje 2, Ravne na Koroškem - predsednica Društva invalidov Mežiške doline (članica)
3. Jožef PREDNIK, Ob Meži 2, Ravne na Koroškem - svetnik občinskega sveta (član)
4. JUHART Mira, Kotlje 118, Kotlje (članica)
5. ČEH Lojze, Stražišče 25, Ravne na Koroškem (član)
6. ČREŠNIK Miroslav, Tomšičeva 49, Slovenj Gradec - predstavnik Policijske postaje Ravne (član)
7. KOVAČ Jelka, Lenartova 4, Mežica - predstavnica Centra za socialno delo (članica)
8. VERHNJAK Milena, Pod Gonjami 138 Prevalje - predstavnica Društva Sožitje Mežiške doline (članica)
9. PEZDIRC VEHOVAR Andreja, Prežihova 17, Ravne na Koroškem - predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje (članica)
10. TOPLAK Liljana, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem - predstavnica ZIP Centra d.o.o. (članica)
11. LOGAR Aleksandra, Dobja vas 101, Ravne na Koroškem - predstavnica Društva gluhih in naglušnih Koroške (članica)
12. STRMČNIK Tatjana, Ob Suhi 1, Ravne na Koroškem - predstavnica invalidov (članica)
13. GOLOB Zdenko, Čečovje 27, Ravne na Koroškem - predstavnik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih (član)
14. Barbara SUŠNIK, predstavnica Društva OZARA, Prežihova ulica 7, Ravne na Koroškem (članica)
15. Stanislav PUŠNIK, direktor Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem (član)

Koordinatorka Sveta za invalide je Darja ČEPIN, višja svetovalka III.


Naloge Sveta za invalide v Občini Ravne na Koroškem so:

- spremljanje in koordiniranje dela pri izvrševanju programa
- o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno poročati županu in občinskemu svetu

 

 
VSEBINE
PROGRAM ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA INVALIDOV 2015 - 2018
Ločnica vsebin
OBRTNIKI - PRIJAZNI DO INVALIDOV
Ločnica vsebin
Svet za invalide
Ločnica vsebin
Poročila
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Pobude občanov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba