Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
KAM PO POMOČ?
Ozara Slovenija

OZARA SLOVENIJA
Pisarna za informiranje in svetovanje
Prežihova ulica 7
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Tel.: 02 87 50 630
e-pošta: ra@ozara.org, info@ozara.org
Spletna stran: www.ozara.org

Oblike pomoči:

  • informativni razgovor
  • osebna pomoč
  • socialna oskrba

Delovni čas:

  • od ponedeljka do petka od 7 do 15 ure

Sprejem uporabnikov:

  • v ponedeljek in sredo od 9 do 13 ure oz. po dogovoru z uporabnikom

Kontaktna oseba:

  • Barbara Sušnik

Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja je nevladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ustanovljena je bila leta 1994 in svoje tri nosilne programe izvaja na 20 različnih lokacijah po Sloveniji.

Na Ravnah na Koroškem deluje Pisarna za informiranje in svetovanje od leta 2000. To je organizirana oblika psihosocialne pomoči in podpore osebam s težavami v duševnem zdravju, ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem. Storitve izvajamo v njihovem življenjskem okolju- na domu in javnih prostorih, v pisarni svetovalnice ter po telefonu, odvisno od želje posameznika.

Takšen pristop omogoča dostop do oseb, ki so v času duševne krize zaprti vase in neradi zapuščajo svoje varno okolje.

Osnovni namen delovanja pisarne je krepitev moči posameznika pri prepoznavanju lastne stiske ter načrtovanje izhoda iz nje. Strokovni delavec mu pomaga pri zagotovitvi pomoči in podpore v socialno in delovno okolje ter vzpodbuja lastno aktivnost pri reševanju stiske.

Vključitev je prostovoljna in brezplačna. Trajanje vključitve je odvisna od volje posameznika ter njegovega počutja. Posameznik izbira storitve, ki jih želi prejemati.

Nudimo jim informativni razgovor, ki obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi stiske, informiranje o pravicah ter mreži pomoči
Osebna pomoč-zajema svetovanje, uveljavljanje socialno varstvenih pravic,podporo pri razreševanju stisk, pomoč pri upokojevanju, iskanju ustrezne zaposlitve.

Socialna oskrba-pomoč uporabnikom v življenjskem okolju pri raznih domačih opravilih. Ko jih uporabnik zaradi poslabšanja psihičnega stanja ne zmore sam ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Program izvajamo strokovna delavka, mentorji- javni delavci ter prostovoljci, ki pa jih žal na Ravnah ne uspemo pridobiti.

Program izvajamo v vseh Koroških občinah. Sedež imamo na Ravnah na Koroškem, na Prežihovi 7, dva poslovna prostora nad Havano. Delovni čas je od 7.00-15.00 vsak dan od ponedeljka do petka, uradne ure pa v ponedeljek in sredo od 9.00-13.00. Pokličete nas lahko na 02 87 50 630, ali pošljete mail ra@ozara.org.

Sodelujemo z vsemi institucijami, organizacijami ter delodajalci z namenom, da pomagamo uporabnikom za boljši jutri.
 

 
VSEBINE
Center za socialno delo Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Občina Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Območno združenje Rdečega križa Mežiške doline
Ločnica vsebin
Ozara Slovenija
Ločnica vsebin
Projekt človek
Ločnica vsebin
Zavod RS za zaposlovanje
Ločnica vsebin
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
Ločnica vsebin
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Župnijska karitas
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba