Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
KAM PO POMOČ?
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE
Ob Suhi 5b
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Oddelek za promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo

Tel. št.: 02 870 56 10, 02 870 56 00, 02 870 56 24
Faks: 02 870 56 25
Spletna stran: www.zzv-ravne.si

Oblike pomoči: 

 • strokovna pomoč organizacijam na področju varovanja in ohranjanja zdravja v vseh življenjskih  obdobjih,
 • izvajanje akcij za krepitev duševnega zdravja in zmanjševanja samomorilnosti v regiji,
 • ponudba  zdravstveno  vzgojnega  gradiva institucijam in  posameznikom (o zdravi prehrani, stresu, depresiji, gibanju, zasvojenosti ipd.),
 • svetovanje varuhinje bolnikovih pravic

Kontaktne osebe:

 • Marijana Kašnik Janet in Nina Pogorevc
  *od ponedeljka do petka med 7 in 14 uro
   
 • Stanka Vauh - zastopnica bolnikov pravic,
  predhodno naročanje:
  *vsak ponedeljek in torek na tel. št. 02 8705 615
  *v sredo in četrtek od 14 do 20 ure na tel. št. 041 624 164


POMOČ OBČANOM V ČASU FINANČNE KRIZE

1). Zavod za zdravstveno varstvo Ravne se lahko v okviru svoje dejavnosti ukvarja z reševanjem socialnih stisk le v obliki strokovne, informacijske in koordinativne pomoči na področju preventive in ohranjanja zdravega življenjskega sloga v vseh življenjskih obdobjih. Zdravje omogoča kvalitetno življenje in produktivno udejstvovanje, je univerzalna civilizacijska vrednota ter ena od človekovih pravic. Socialno in ekonomsko deprivilegirane skupine prebivalcev pa so zdravstveno bolj ogrožene in jim je potrebno nameniti več oz. drugačno obliko pozornosti. Zato smo v tem letu izvedli že številne osveščevalne in izobraževalne akcije, tako za splošno kot tudi za strokovno javnost.

Zavod na podlagi različnih analiz ugotavlja tudi kazalce zdravja prebivalcev v regiji, saj je analiza obstoječega stanja nujna osnova za pripravo ukrepov, programov in strategij. Žal pa zajem podatkov za enkrat ne omogoča analize podatkov za posamezno občino.

2.)  Zavod ima na voljo strokovnjake, ki se ukvarjajo s področjem ohranitve in krepitve zdravja. Le-ti so, in bodo še v bodoče, usmerjali akterje, ki izvajajo konkretno pomoč posameznikom, s ciljem, da skupaj dosegamo še kvalitetnejše storitve za zmanjšanje socialnih stisk.

Od septembra 2009 do februarja 2010 pripravljamo akcijo za krepitev duševnega zdravja in zmanjševanja samomorilnosti v regiji. Poleg splošnega osveščanja in izobraževanja različnih strokovnjakov in predstavnikov nevladnih organizacij, bomo skušali v vsaki občini izobraziti vsaj eno osebo, ki bo vodila pogovorno skupino za samopomoč tistim, ki so v stiski.

Na Zavodu imamo tudi različno zdravstveno vzgojno gradivo, ki je na voljo tako strokovnim in nevladnim institucijam, kot tudi zainteresiranim posameznikom (o zdravi prehrani, stresu, depresiji, gibanju, zasvojenosti ipd.).

3.) Posebnih uradnih ur na Zavodu za posamezne osebe v ta namen nimamo.

Za sodelovanje v strokovnih timih za celostno načrtovanje ukrepov, programov in strategij lahko pokličete: Marijano Kašnik Janet, od 7. do 14. ure na tel. št. (02) 8705 610 ali (02) 8705 600, ali pa se oglasite z e-pošto na naslov: marijana.janet@zzv-ravne.si.

Za nabavo zdravstveno informativnega gradiva pa lahko pokličete: Nino Pogorevc, od 7. do 14. ure na tel. št. (02) 8705 624, ali pa se oglasite preko e-pošte na naslov: nina.pogorevc@zzv-ravne.si.

Lep pozdrav.

Oddelek za promocijo zdravja na ZZV Ravne
Marijana Kašnik Janet, univ. dipl. soc.

 
VSEBINE
Center za socialno delo Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Občina Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Območno združenje Rdečega križa Mežiške doline
Ločnica vsebin
Ozara Slovenija
Ločnica vsebin
Projekt človek
Ločnica vsebin
Zavod RS za zaposlovanje
Ločnica vsebin
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
Ločnica vsebin
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Župnijska karitas
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba