Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
KAM PO POMOČ?
Zavod RS za zaposlovanje

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE URAD ZA DELO
RAVNE NA KOROŠKEM
Prežihova ulica 17
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Tel.: 02 870 55 70, 02 870 55 72
Faks: 02 870 55 76
Spletna stran: www.ess.gov.si

Oblike pomoči za brezposelne osebe:

 • informacije o prijavi, pravicah in obveznostih brezposelnih oseb ipd.
 • posredovanje v zaposlitev
 • svetovanje: zaposlitveno, poklicno, rehabilitacijsko, zdravstveno zaposlitveno
 • možnost za vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja
 • informacije s področja zaposlovanja in dela v EU ter storitvah omrežja  EURES .

Uradne ure:

 • v ponedeljek, torek od 8 do 12  in 13 do 15 ure
 • v sredo od 8 do 12  in 13 do 17 ure
 • v petek od 8 do 13 ure

Brezposelnim osebam Zavod RS za zaposlovanje – Urad za delo Ravne na Koroškem nudi:

Brezposelni, ki so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje imajo v času iskanja zaposlitve možnosti izobraževanja in usposabljanja preko programov aktivne politike zaposlovanja. Vključujejo se  v naslednje programe:

 • svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve: poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje (CIPS centri, Drugače o poklicih, poklicno, zdravstveno in zaposlitveno informiranje in svetovanje, Poti do dela in zaposlitve, Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Klub za iskanje zaposlitve, Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela, zaposlitveni sejmi)
 • Usposabljanje in izobraževanje (programi institucionalnega usposabljanja, Nacionalna kvalifikacija poklicev, delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu, formalno izobraževanje, projektno učenje mladih)
 • Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja (Pomoč pri samozaposlitvi, subvencije za samozaposlitev, subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin in brezposelnih oseb, povračilo stroškov dela)
 • Programi za povečanje socialne vključenosti (javna dela, spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence).

Kontaktni naslov – Urad za delo Ravne na Koroškem, Prežihova 17, telefon – 870 55 70, 870 55 72

 
VSEBINE
Center za socialno delo Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Občina Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Območno združenje Rdečega križa Mežiške doline
Ločnica vsebin
Ozara Slovenija
Ločnica vsebin
Projekt človek
Ločnica vsebin
Zavod RS za zaposlovanje
Ločnica vsebin
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
Ločnica vsebin
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Župnijska karitas
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba