Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
KAM PO POMOČ?
Center za socialno delo Ravne na Koroškem

CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
Gozdarska pot 17
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Tel.: 02 821 63 50, Faks: 02 821 63 75
e-pošta: gpcsd.ravne@gov.si
Spletna stran: www.csd-ravne.si                                 

Oblike pomoči:

  • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev : otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, izredna  denarna socialna pomoč,  dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka,  državna štipendija, subvencija najemnine, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike dodatnega zdravstvenega zavarovanja, znižano plačilo vrtca, subvencija  kosila in malice za otroke.
  • Porodniški dopust in nadomestilo, starševski dopust in nadomestilo, pomoč ob rojstvu otroka, 
  • Oprostitev plačil domskega varstva in pomoči na domu, pravica do družinskega pomočnika.
  • Svetovalne storitve posameznikom in družinam : prva  socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom.
  • Pomoč na domu kot socialna oskrba na domu.

Sprejem uporabnikov:

  • v  ponedeljek, torek , četrtek od 8 do 15 ure
  • v  sredo od 8 do 17 ure
  • v  petek od 8 do 13 ure

 
VSEBINE
Center za socialno delo Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Občina Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Območno združenje Rdečega križa Mežiške doline
Ločnica vsebin
Ozara Slovenija
Ločnica vsebin
Projekt človek
Ločnica vsebin
Zavod RS za zaposlovanje
Ločnica vsebin
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
Ločnica vsebin
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Župnijska karitas
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba