Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Obor za zdravstvo in socialno varstvo

Sestava:

1.      Marjana KAMNIK, Javornik 53, 2390 Ravne na Koroškem - predsednica

2.      Enriko PLEVNIK, Čečovje 41b, 2390 Ravne na Koroškem

3.      Jože PREDNIK, Ob Meži 2, 2390 Ravne na Koroškem

4.      Marjan RUPREHT, Javornik 23, 2390 Ravne na Koroškem

5.      Bojana VERDINEK, Kotlje 20, 2394 Kotlje

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo ima pet članov.

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge:

  • programov socialnega varstva v občini ter razvojnih usmeritev, programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva,
  • programov varstva otrok, družine, invalidov in ostarelih,
  • na področju izvajanja javnih del,
  • za oblikovanja kriterijev in prednostne liste za upravičence do socialnih stanovanj,
  • za določitev mreže javne zdravstvene službe,
  • za podelitev koncesij na področju zdravstva in socialnega varstva,
  • preventivnih programov na področju zdravstva in socialnega varstva.

Zapisnik 9. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 205.96 kB
Zapisnik 10. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 226.25 kB
Zapisnik 1. dopisne seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 238.63 kB
Zapisnik 11. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 224.56 kB
Zapisnik 12. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 204.47 kB
Zapisnik 13. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 224.97 kB
Zapisnik 14. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 235.38 kB
Zapisnik 15. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 241.57 kB
Zapisnik 16. seje odbora za zdravstvo in socialno varstvo 202.37 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba