Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Odbor za proračun in finance

Sestava:

1.     Barbara GAŠPER, Na Šancah 4, 2390 Ravne na Koroškem - predsednica

2.     Metka APOHAL, Dobja vas 10, 2390 Ravne na Koroškem

3.     Slavko KOSTANJEVEC, Ob Suhi 21, 2390 Ravne na Koroškem

4.     Vera KRAJNC, Trg svobode 7, 2390 Ravne na Koroškem

5.     Liljana TOPLAK, Dobja vas 151, 2390 Ravne na Koroškem

Odbor za plan, finance in proračun ima pet članov.

Odbor za plan, finance in proračun obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge:

  • o zadevah s področja prihodkov, odhodkov in računov financiranja proračuna občine ter o svojih ugotovitvah obvešča občinski svet in župana,
  • ukrepov za izvajanje davčne politike v občini,
  • v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
  • pri pripravi delitvene bilance,
  • glede opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb,
  • pravilnikov, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje občine,
  • glede finančnega poslovanja proračunskih porabnikov,
  • glede izplačil plač javnih zavodov, podjetij in drugih proračunskih porabnikov,
  • sodeluje s strokovnimi službami in z županom pri pripravi proračuna.

Odbor poda obvezno mnenje o predlogu proračuna, ki ga župan predlaga občinskemu svetu.

Zapisnik 10. seje odbora za proračun in finance 243.05 kB
Zapisnik 11. seje odbora za proračun in finance 239.59 kB
Zapisnik 12. seje odbora za proračun in finance 245.45 kB
Zapisnik 13. seje odbora za proračun in finance 226.03 kB
Zapisnik 14. seje odbora za proračun in finance 262.16 kB
Zapisnik 15. seje odbora za proračun in finance 263.79 kB
Zapisnik 16. seje odbora za proračun in finance 291.47 kB
Zapisnik 17. seje odbora za proračun in finance 262.25 kB
Zapisnik 18. seje odbora za proračun in finance 265.01 kB
Zapisnik 19. seje odbora za proračun in finance 265.08 kB
Zapisnik 20. seje odbora za proračun in finance 133.99 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba