Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Odbor za kulturo in šport

Sestava:

1.  Uršula VEZONIK, Čečovje 7, 2390 Ravne na Koroškem - predsednica
2. Marijan MAGDIČ, Javornik 55, 2390 Ravne na Koroškem
3.  Igor ODER, Stara ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem
4.  mag. Irena ODER Kotlje 4c, 2394 Kotlje
5.  Peter STOČKO, Čečovje 23a, 2390 Ravne na Koroškem
 

Odbor za kulturo in šport ima pet članov.

Odbor za kulturo in šport obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge:

  • s področja kulture, kulturno-informativne dejavnosti, kulturne dediščine in športnih dejavnosti,
  • za promocijo občine, pri tem pa sodeluje z ostalimi občinskimi odbori,
  • programov kulture v občini,
  • ukrepov za razvoj kulture in športne dejavnosti,
  • načrtov za razdelitev sredstev za področje kulture in športa,
  • programov razvoja športa v občini,
  • predloge za razdelitev sredstev namenjenih športnim dejavnostim v občini,
  • za izbiro koncesionarjev na področju športa,
  • za izgradnjo novih športnih objektov v občini.

Zapisnik 7. seje odbora za kulturo in šport 245.20 kB
Zapisnik 8. seje odbora za kulturo in šport 246.61 kB
Zapisnik 9. seje odbora za kulturo in šport 226.82 kB
Zapisnik 10. seje odbora za kulturo in šport 293.42 kB
Zapisnik 11. seje odbora za kulturo in šport 292.66 kB
Zapisnik 12. seje odbora za kulturo in šport 249.92 kB
Zapisnik 13. seje odbora za kulturo in šport 206.03 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba