Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
ŽUPAN
dr. Tomaž ROŽEN, župan

 

Dr. Tomaž Rožen, rojen 20. 10. 1972 v Slovenj Gradcu.

Sem poročen, oče sina Tineta ter hčerk Anje in Julije. Živim v Kotljah v Občini Ravne na Koroškem.

 

IZOBRAŽEVANJE
Osnovno šolo sem leta 1987 zaključil na Ravnah na Koroškem v OŠ Koroški jeklarji na Javorniku. Srednjo šolo –gimnazijo na Ravnah sem zaključil leta 1991, takrat še pod nazivom Srednja šola tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve (SŠTNPU). Nato sem leta 1998 zaključil Ekonomsko fakulteto v Univerze v Ljubljani z izobrazbo univerzitetni diplomirani ekonomist. Podiplomski študij sem leta 2002 zaključil na isti fakulteti z nazivom magister ekonomskih znanosti. Del podiplomskega študija sem opravljal v Angliji, na Univerzi v Nottinghamu. Za svoje magistrsko delo sem leta 2003 dobil posebno strokovno priznanje za najboljše magistrsko delo leta 2003 s področja trženja in naziv »Marketinški up leta«.

 

V nadaljevanju sem opravil doktorski študij na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani. Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije je fakultetna založba izdala tudi mojo strokovno delo z naslovom: Merjenje upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti : Primer slovenskih občin (FDV, 2014).

 

JAVNE FUNKCIJE

V študentskih letih sem se vključil v delovanje Kluba koroških študentov, ki sem mu predsedoval od leta 1995 do 1998. V Klubu koroških študentov smo v tistem obdobju izpeljali večje število projektov in tako ustvarjali študentsko dogajanje.

 

Leta 2002 sem se vključil v lokalno politiko v Občini Ravne na Koroškem. V mandatu 2002-2006 sem opravljal funkcijo podžupana (občinskega svetnika) za področje družbenih dejavnosti. Na istih volitvah sem bil izvoljen tudi za člana krajevne skupnosti Kotlje.

 

Leta 2006 sem prvič kandidiral za župana Občine Ravne na Koroškem. Bil sem izvoljen v mandatih 2006-2010, 2010-2014 in 2014-2018. V funkciji župana opravljam tudi naloge predsednika Uprave Prežihove ustanove, člana Upravnega odbora Koroškega medgeneracijskega centra ter predsednika Upravnega odbora Visoke tehniške šole Ravne. Sem tudi nadomestni član v slovenski delegaciji Odbora regij v Evropski uniji (European Committee of the Regions).

 

 
VSEBINE
dr. Tomaž ROŽEN, župan
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba