Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Odbor za gospodarstvo

Sestava

1.   Peter STOČKO, Čečovje 23a, 2390 Ravne na Koroškem - predsednik 

2.  Dušan DRETNIK, Kotlje 89, 2394 Kotlje

3.   Darja KREVZELJ, Strojna 19, 2390 Ravne na Koroškem

4.   Rok PLESEC, Ob Suhi 3a, 2390 Ravne na Koroškem

5.   Milan ŠKAFAR, Čečovje 9c, 2390 Ravne na Koroškem

Odbor za gospodarstvo obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge:

  • o strategij razvoja občine ter programskih usmeritev in programov razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, malega gospodarstva, obrti, turizma, gostinstva in kmetijstva,
  • o pospeševanja podjetništva, kmetijstva, gozdarstva in kmetijskih dejavnosti, turizma, trgovine in gostinstva v občini,
  • o za določitev kriterijev za razdelitev subvencij in kreditov namenjenih razvoju podjetništva in kmetijstva ter kriterijev za subvencije nosilcem dejavnosti na področju trgovine, gostinstva in turizma na podlagi javnih razpisov,
  • o programov za pospeševanje razvoja demografsko ogroženih območij.

Zapisnik 3. seje odbora za gospodarstvo 523.82 kB
Zapisnik 4. seje odbora za gospodarstvo 514.71 kB
Zapisnik 5. seje odbora za gospodarstvo 524.07 kB
Zapisnik 6. seje odbora za gospodarstvo 568.71 kB
Zapisnik 7. seje odbora za gospodarstvo 524.13 kB
Zapisnik 8. seje odbora za gospodarstvo 527.78 kB
Zapisnik 9. seje odbora za gospodarstvo 431.34 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba