Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Odbora za okolje in prostor

Sestava:

1. Domen MLINARIČ, Javornik 60, 2390 Ravne na Koroškem

2. Miran ČEVNIK, Tolsti vrh 59h, 2390 Ravne na Koroškem

3. Jože KACIL, Brdinje 44a, 2394 Kotlje

4. Marijan MAGDIČ, Javornik 55, 2390 Ravne na Koroškem

5. Vlado MIHIN, Tolsti vrh 105, 2390 Ravne na Koroškem

 

Odbor za okolje in prostor obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge:

  • prostorskih aktov in prostorskih izvedbenih aktov občine,
  • ukrepov na področju varstva okolja in urejanja prostora,
  • programov za varstvo okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja na območju občine,
  • sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja,
  • subvencij za projekte, s katerimi se izboljšuje in ohranja zdravo okolje,
  • upravljanja in prometa s stavbnimi zemljišči,
  • programa opremljanja stavbnih zemljišč

Zapisnik 5. seje odbora za okolje in prostor 253.01 kB
Zapisnik 6. seje odbora za okolje in prostor 258.32 kB
Zapisnik 8. seje odbora za okolje in prostor 269.11 kB
Zapisnik 9. seje odbora za okolje in prostor 276.35 kB
Zapisnik 10. seje odbora za okolje in prostor 186.65 kB
Zapisnik 11. seje odbora za okolje in prostor 223.11 kB
Zapisnik 12. seje odbora za okolje in prostor 85.35 kB
Zapisnik 13. seje odbora za okolje in prostor 78.68 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba