Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Urad za razvoj in investicije
Delovne naloge

V Uradu za razvoj in investicije si prizadevamo našim strankam nuditi kvalitetno storitev v smislu hitrih in natančnih pojasnil in odgovorov na zastavljena vprašanja ter izdajanje raznih odločb, potrdil in soglasij iz našega dokaj obsežnega delokroga na področjih varstva okolja, urejanja prostora, gospodarstva in gospodarskih javnih služb.

Poleg izvajanja nalog, ki nam jih narekuje zakonodaja, vodimo tudi investicije, za katere del sredstev pridobivamo tudi iz evropskih skladov.

Pri izvajanju gospodarskih javnih služb se srečujemo s pomanjkanjem sredstev in skozi proračun ne moremo zagotavljati vseh storitev tako, kot bi si želeli. Predvsem nam zmanjkuje sredstev za redno vzdrževanje cest in drugih javnih površin. S predstavniki ožjih delov lokalne skupnosti imamo redne delovne sestanke z namenom, da bi javna sredstva trošili kar najbolj smotrno in realizirali tiste aktivnosti, ki so najbolj nujne.

Zavedamo se, da vsem potrebam ne moremo zadostiti, prepričani pa smo, da s strpnim komuniciranjem in medsebojnim razumevanjem lahko najdemo rešitve, ki bodo vsem nam v korist in zadovoljstvo.

 
VSEBINE
Delovne naloge
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Urad župana
Ločnica kategorij
Urad za operativne in splošne zadeve
Ločnica kategorij
Urad za razvoj in investicije
Ločnica kategorij
Urad za proračun in finance
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba