Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Urad župana
Delovne naloge

V urad župana spadajo naloge, povezane z delom tajništva župana, sprejemne pisarne ter organizacije promocijskih in protokolarnih dogodkov. Zaposleni vsebinsko in terminsko usklajujemo  aktivnosti župana, podžupana, občinskega sveta in občinske uprave, skrbimo za pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan ali jih župan predlaga v sprejem občinskemu svetu, skrbimo za pripravo in arhiviranje zapisnikov sej občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine. Med drugim skrbimo za pridobitev in pripravo odgovorov na vprašanja svetnikov in članov delovnih teles občinskega sveta. Poskrbimo tudi za informiranje občanov in za stike z javnostmi ter sprejemamo pobude, predloge in pritožbe občanov. V uradu župana pripravljamo predloge aktov občine s svojega delovnega področja.Naše aktivnosti so usmerjene v združevanje moči naše občine z občinami Prevalje, Mežica in Črna na področju delovanja Medobčinskega redarstva in Medobčinskega urada za pripravo projektov.

Urad župana vodi in izvjaja tudi projekte neinvesticijskega značaja. Zaposleni v uradu smo na primer vodili projekte v sklopu afirmacije ravenske Forme vive in projekt Ravne - mesto forma vive. Samostojno ali v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti organiziramo tudi otvoritvene in ostale praznične  slovesnosti v naši občini.

 
VSEBINE
Delovne naloge
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Urad župana
Ločnica kategorij
Urad za operativne in splošne zadeve
Ločnica kategorij
Urad za razvoj in investicije
Ločnica kategorij
Urad za proračun in finance
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba