Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Projekti v teku in načrtovani projekti
Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi)-projekt v teku

LOGOTIP ESRR SLO

Zaradi boljšega prikaza in razumevanja prikazujemo strukturo celovitega projekta Mrežnega podjetniškega inkubatorja za Koroško.

Izvedba celovitega projekta Mrežni podjetniški inkubator Koroška je bila v zasnovi načrtovana v dveh fazah kot enovit regijski projekt (na osnovi DIIP-a iz leta 2008).

V I. fazi v obdobju 2008–2010, so se zagotovili prostori na lokaciji občin (prijavitelj je bila RRA Koroška):

-          Radlje ob Dravi za pisarniško storitveni inkubator MPIK1 Radlje in

-          Ravne na Koroškem za proizvodno storitveni inkubator MPIK1 Ravne.

V II. fazi v obdobju 2012–2014 so se zagotovili prostori na lokacijah občin:

-          Radlje ob Dravi za proizvodni inkubator MPIK2 Radlje;

-          Ravne na Koroškem za proizvodni inkubator MPIK2 Ravne;

-          Slovenj Gradec za pisarniško storitveni inkubator MPIK1 Slovenj Gradec in

-          Dravograd za proizvodno storitveni inkubator MPIK1 Dravograd.

V III. fazi v obdobju 2014–2015 je predvidena zagotovitev prostorov na lokacijah občin:

-          Dravograd za proizvodno storitveni inkubator MPIK2 Dravograd;

-          Ravne na Koroškem za proizvodni inkubator MPIK2 Ravne (II. faza);

-          Slovenj Gradec za pisarniško storitveni inkubator MPIK2 Slovenj Gradec.

I. faza projekta je bila že v celoti realizirana. II. faza projekta, ki je bila sprva mišljena kot skupna investicija na vseh štirih lokacijah, pa se je spremenila tako, da vsaka občina prijavi in izvede investicijo le za svojo lokacijo MPIK. Na 5. javni poziv je sicer bila podana skupna vloga za lokaciji Radlje ob Dravi in Dravograd, vendar je bila zavrnjena. Prijavitelj obeh faz je bila RRA Koroška. Razlog za zavrnitev je bil v zakasnitvi pridobivanja gradbenega dovoljenja za lokacijo Radlje ob Dravi, medtem ko je bilo za lokacijo Dravograd že pridobljeno. Ker je šlo za skupno prijavo, SVLR ni izdala delnega sklepa in tako je bila zavrnjena celotna vloga, vključno z MPIK Dravograd, ki bi ga dejansko bilo možno izvesti že v okviru 5. javnega poziva. Tako se je izvajanje prestavilo na 6. javni poziv, hkrati pa je bila sprejeta tudi odločitev, da vsaka občina vloži svojo prijavo. Pomemben razlog za to, da vsaka občina prijavi svoj del MPIK, je tudi v nezmožnosti zagotavljanja tako velikega toka denarja preko prvotno predvidenega prijavitelja (RRA Koroška), ki bi moral zalagati vsa sredstva. Kljub temu gre še vedno za intraregijski projekt, v okviru katerega bodo vzpostavljene enote inkubatorja v štirih koroških občinah, kot izhaja tako iz IN RRP 2010–2012 kot tudi iz DIIP »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK)«, ki je bil pripravljen v letu 2008 in predstavlja izhodišče celotne operacije.

V okviru III. faze, ki pomeni zaključno fazo vzpostavitve mrežnih podjetniških inkubatorjev na Koroškem, pa so predvideni še nakup in adaptacija infrastrukturnih prostorov na lokacijah Dravograd, adaptacija na lokaciji Slovenj Gradec, izgradnja objekta v Ravnah na Koroškem in vzpostavitev dodatnih podpornih aktivnosti na obstoječi infrastrukturi v Radljah ob Dravi ter tudi na vseh ostalih lokacijah. Investicijsko je predviden zaključek celovite operacije vzpostavitve mrežnih podjetniških inkubatorjev Koroške regije ob koncu leta 2015.

Operacijo delno  financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007- 2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi.

 
VSEBINE
Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi)-projekt v teku
Ločnica vsebin
Obnova objektov muzejskega območja Stara železarna
Ločnica vsebin
Ravne - mesto Forme vive
Ločnica vsebin
Projekt prenove javne razsvetljave
Ločnica vsebin
Dom starejših občanov Ravne
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Končani projekti
Ločnica kategorij
Projekti v teku in načrtovani projekti
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba