Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Projekti v teku in načrtovani projekti
Obnova objektov muzejskega območja Stara železarna

Objekti Stare železarne, štauharija, personal, laboratorij, predstavljajo pomemben del stavbne in tehniške dediščine železarske tradicije in so neločljivo povezani z razvojem železarstva in jeklarstva na Koroškem in v Sloveniji.  Gre za enega redkih avtentično ohranjenih industrijskih kompleksov s konca 19. in začetka 20. stoletja v Sloveniji. Značilna arhitektura ter ohranjena delovna orodja in naprave uvrščajo to območje v seznam naše najkvalitetnejše tehniške dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v predlogu za uvrstitev območja med kulturne spomenike državnega pomena). V kovačnici se je ohranilo delovno orodje iz časa nastajanja železarske proizvodnje. Stanovanjski objekt - personal je ohranil prvotno podobo iz časa, ko so v njem stanovali delavci tovarne. Objekti in kompleks so bili s strani Občine Ravne na Koroškem razglašeni za tehniški spomenik.

Lega tega najstarejšega dela ravenske železarne tik ob starem mestnem jedru omogoča neposredno navezavo objektov na mesto, kar daje v teh objektih možnost izvajanja projektov širše kulturno turistične ponudbe kraja. Projekt predstavlja razvojno prioriteto Koroškega pokrajinskega muzeja.

Ohranjeni objekti dajejo možnost na enem mestu, v opuščenem proizvodnem obratu, predstaviti zgodovino proizvodnje železa in jekla ter na drugi strani, v ohranjeni večstanovanjski stavbi, personalu, prikazati obiskovalcem vpliv te gospodarske dejavnosti na javno in družinsko življenje ter izpostaviti tipične značilnosti življenja železarjev kot poklicne skupine.

Pri oblikovanju Centra industrijske zgodovine in delavske kulture s osrednjim železarskim muzejem Slovenije je pomembno oblikovati izkustveno-doživljajski muzej, ki bo produktno in tržno usmerjen, podprt z multimedijskimi efekti in bo temeljili na interakciji z obiskovalci, na drugi strani pa bo z znanstvenim in raziskovalnim delom omogočil vzpostavitev baze podatkov, ki bo podlaga različnim nalogam na področju ohranjanja, zbiranja in postavljanja na ogled občasnih razstav in novih muzejskih zbirk ter drugim oblikam predstavljanja dediščine javnosti.

Z obnovo objektov na varovanem območju bivše železarne na Ravnah bo razširjena turistična ponudba, omogočen bo razvoj ene ključnih kulturno turističnih točk v občini Ravne in v Koroški regiji. S tem bomo zagotovili zagon ene večjih ponudb muzeja industrijske in tehniške dediščine v slovenskem prostoru ter ga vključili v slovensko in evropsko pot kulture železa.

Načrtovane aktivnosti:

  • ž   dokončanje obnove vzhodne dvorane krčilne kovačnice (527,5 m2) – strojna in električna instalacija,
  • ž   obnova personala (1.042,4 m2) za potrebe muzejske dejavnosti,
  • ž   zunanja ureditev lokacije muzejskega območja (2.596 m2).

 

Operativni programski cilji:

  • ž   urediti osrednji železarski muzej v Sloveniji,
  • ž   povečati število obiskovalcev,
  • ž   povečati število kulturnih dejavnosti,
  • ž   razviti nove turistične produkte,
  • ž   povečati atraktivnost Koroške in Raven na Koroškem kot turistične destinacije. 

 Vrednost projekta znaša 1.332.218 evrov.

 
VSEBINE
Obnova objektov muzejskega območja Stara železarna
Ločnica vsebin
Dom starejših občanov Ravne
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Končani projekti
Ločnica kategorij
Projekti v teku in načrtovani projekti
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba