Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Končani projekti
Obnovitvena dela v mestnem jedru

LOGOTIP ESRR SLO

Z operacijo 'Obnovitvena dela v mestnem jedru Ravne'  je Občina Ravne na Koroškem obnovila javne površine, ki zdaj s svojim videzom in funkcionalnostjo zagotavljajo kvaliteten mestni prostor ter mestnemu jedru ponovno vračajo vlogo in pomen, ki ga je mestno jedro nekoč že imelo.

Prenova mestnega jedra je zajemala  celostno urejanje javnega prostora, pomembnega za  kvaliteto bivanja, turistični razvoj in ohranitev elementov urbanih zasnov in stavbne dediščine. Urejeno in živahno mestno jedro namreč privlači potencialne investitorje, da zapolnijo prazne objekte in dopolnijo manjkajoče dejavnosti, ki sodijo v mesto. Urejene večje javne površine omogočajo pripravo kulturnih in športnih prireditev. Urejen promet, utrjene javne površine brez arhitekturnih ovir dajejo prednost pešcu in ustvarjajo kvalitetno in prijazno življenjsko okolje, ki je osnova tudi za razvoj turizma.

Nosilec operacije je bila Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Operacijo je delno  financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi.

Skupna vrednost  investicije za fazo I. je bila 722.325,43 € . Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo sofinanciranih 420.000 €.  Iz občinskega proračuna  smo zagotovili preostanek, to je 302.325,43 €.
Skupna vrednost  investicije za fazo II. je bila 601.270 € . Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo sofinanciranih 500.000 €. Iz občinskega proračuna  smo zagotovili preostanek, to je 101.270,00  €.

Operacija se je izvajala v dveh fazah. Prva faza se je izvajala v letih 2008 in  2009, druga faza pa v letih 2011 in 2012. V obeh fazah smo obnovili 11.218 m2 javnih površin.

  • v letu 2008 smo uredili mestni predel od Avtobusne postaje do Trgovine Tuš v skupni površini 1800 m2.
  • v letih 2008 in 2009 smo izvedli arhitekturni natečaj za celostno ureditev na cca 19.000 m2 velikem območju mestnega jedra ter pripravo PZI dokumentacije za  obnovo območja, ki obsega Prežihovo ulico, Trg svobode ter Partizansko cesto ter izvedbo ureditve mestnega predela Prežihove ulice, Trga svobode in Partizanske ceste v površini 3348 m2.
  • V letu 2011 smo uredili mestni predel pred Trgovskim domom na Čečovju
  • V letu 2012 pa mestni predel med Prežihovo ulico in Partizansko cesto(plato Storitve), Del predela Trg svobode-Stara ulica , Ureditev območja Prežihova (bivši SDK) v skupni površini 6.070 m2.

 
VSEBINE
Obnovitvena dela v mestnem jedru
Ločnica vsebin
Energetska sanacija OŠ Prežihovega Voranca
Ločnica vsebin
Mrežni podjetniški inkubator Koroška-MPIK2 Ravne
Ločnica vsebin
Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini
Ločnica vsebin
Urbana ureditev Raven na Koroškem
Ločnica vsebin
Pločnik Javornik-Šance
Ločnica vsebin
Obnova in razvoj vasi Strojna
Ločnica vsebin
Turizem in šport – priložnost za razvoj podeželja
Ločnica vsebin
Kolesarske pošpoti v občini Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Športno- rekreacijsko- turistični park Ravne
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Končani projekti
Ločnica kategorij
Projekti v teku in načrtovani projekti
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba