Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
PREJETI CERTIFIKATI
Občina po meri invalidov

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM JE PRIDOBILA LISTINO »OBČINA PO MERI INVALIDOV«

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru svojega projekta »Občina po meri invalidov«, ki ga uresničuje že 10 let, vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje ter za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. Cilj projekta je, da lokalna skupnost prepozna svojo odgovornost za kakovost skupnega življenja vseh občanov in ukrepa za njihovo vključenost v skupnost in sodelovanje ter odločanje.

Občina Ravne na Koroškem je v obdobju kandidiranja izvedla številne aktivnosti.  Izvedeni sta bili dve okrogli mizi, izdelana je bila Analiza o položaju invalidov v občini, izdelan in sprejet pa je bil tudi Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje položaja invalidov v občini. Župan je sprejel odgovornost za trajno izvajanje projekta.
 
Občina Ravne na Koroškem je 3. decembra 2013 prejela Listino »Občina po meri invalidov« na podlagi naslednjih ugotovitev Zveze delovnih invalidov Slovenije:

- projekt je spodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
- okrepila se je vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako, da so uspeli akcijsko uspešno povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
- uspeli so ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
- projekt je sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov, ne le invalidov;
- da poročilo o izvajanju Akcijskega načrta ukrepov za izboljšanje položaja invalidov v Občini Ravne na Koroškem za leti 2012 in 2013 kaže, da občina odgovorno, celostno/celovito uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

Listina 383.21 kB
 
VSEBINE
Občina po meri invalidov
Ločnica vsebin
Mladim prijazna občina 2013-2017
Ločnica vsebin
Starosti prijazna občina
Ločnica vsebin
Prostovoljstvu prijazno mesto
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba