Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Dnevni redi
Mandat 2014-2018

 

Dnevni red 1. redne seje občinskega sveta - 22. 10. 2014 129.02 kB
Dnevni red 2. redne seje občinskega sveta - 5. 11. 2014 119.30 kB
Dnevni red 3. redne seje občinskega sveta - 26. 11. 2014 156.67 kB
Dnevni red 4. redne seje občinskega sveta - 17. 12. 2014 119.81 kB
Dnevni red 1. dopisne seje občinskega sveta - 9. 1. 2015 124.42 kB
Dnevni red 5. redne seje občinskega sveta - 4. 2. 2015 127.49 kB
Dnevni red 1. izredne seje občinskega sveta - 25. 2. 2015 126.98 kB
Dnevni red 6. seje redne občinskega sveta - 11. 3. 2015 135.17 kB
Dnevni red 2. izredne seje občinskega sveta - 1. 4. 2015 127.49 kB
Dnevni red 7. redne seje občinskega sveta - 22. 4. 2015 136.70 kB
Dnevni red 8. redne seje občinskega sveta - 1. 7. 2015 150.02 kB
Dnevni red 9. redne seje občinskega sveta - 30. 9. 2015 205.04 kB
Dnevni red 10. redne seje občinskega sveta - 11. 11. 2015 199.33 kB
Dnevni red 2. dopisne seje občinskega sveta - 9. 11. 2015 53.39 kB
Dnevni red 11. redne seje občinskega sveta - 23. 12. 2015 200.13 kB
Dnevni red 12. redne seje občinskega sveta - 27. 1. 2016 204.03 kB
Dnevni red 3. dopisne seje občinskega sveta - 9. 2. 2016 185.03 kB
Dnevni red 13. redne seje občinskega sveta - 2. 3. 2016 204.46 kB
Dnevni red 14. redne seje občinskega sveta - 6. 4. 2016 207.88 kB
Dnevni red 4. dopisne seje občinskega sveta . 31. 5. 2016 234.24 kB
Dnevni red 15. redne seje občinskega sveta - 8. 6. 2016 207.26 kB
Dnevni red 16. redne seje občinskega sveta - 12. 10. 2016 204.75 kB
Dnevni red 17. redne seje občinskega sveta - 16. 11. 2016 203.53 kB
Dnevni red 18. redne seje občinskega sveta - 21. 12. 2016 203.93 kB
Dnevni red 19. redne seje občinskega sveta - 1. 2. 2017 214.76 kB
Dnevni red 20. redne seje občinskega sveta - 5. 4. 2017 128.53 kB
Dnevni red 21. redne seje občinskega sveta - 31. 5. 2017 130.83 kB
Dnevni red 22. redne seje občinskega sveta - 5. 7. 2017 119.94 kB
Dnevni red 4. izredne seje občinskega sveta - 6. 9. 2017 138.02 kB
Dnevni red 23. redne seje občinskega sveta - 18. 10. 2017 126.88 kB
Dnevni red 5. izredne seje občinskega sveta - 16.11. 2017 139.35 kB
Dnevni red 24. redne seje občinskega sveta - 13. 12. 2017 127.42 kB
 
VSEBINE
Mandat 2014-2018
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Dnevni redi
Ločnica kategorij
Zapisniki
Ločnica kategorij
Gradiva
Ločnica kategorij
Vprašanja svetnikov z odgovori
Ločnica kategorij
Video posnetki sej
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba