Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ZGODOVINA ZGODOVINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KRAJI KRAJI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KMETIJSTVO KMETIJSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na TURIZEM TURIZEM Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MESTO FORME VIVE MESTO FORME VIVE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINA V ŠTEVILKAH OBČINA V ŠTEVILKAH Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZLOŽENKE ZLOŽENKE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZEMLJEVIDI ZEMLJEVIDI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
OBČINA V ŠTEVILKAH
Predstavitev občine

Občina Ravne na Koroškem zajema slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline na severovzhodu Slovenije ob meji z Avstrijo. Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju bivše železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Okostje turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore z Rimskim vrelcem, Prežihovo bajto in Ivarčkim jezerom, Strojna s svojimi pobočji, Zelenbreg in Tolsti vrh pa postajajo prepoznavno območje kmečkega turizma. Vse bolj zanimiva turistična ponudba nastaja tudi v mestu Ravne, ki se ponaša z odlično urejenim športnim centrom ter bogato kulturno in tehniško dediščino.

Po površini obsega občina 63.4 km2 in ima 12.170 prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 59.5 km lokalnih in 125.4 km gozdnih cest, 51.3 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev / km²) je območje občine gosto naseljeno (196 prebivalcev / km²), kar pa ne velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 72 % državnega povprečja. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva več kot 67 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 16 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 70 % vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še Kotlje, Tolsti Vrh in Dobja vas.

Na geografsko razgibanem prostoru celotne Občine Ravne na Koroškem so ohranjeni številni biseri narave, ki navdušujejo tako strokovnjake kot priložnostne obiskovalce. Prav tako bogata in raznolika je ohranjena naša kulturna dediščina. Številni spomeniki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži ter na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov.

Vsem ljudem dobre volje in odprtih src je dobrodošel obisk naših krajev. Pri tem naj vas spremlja tisto posebno koroško čutenje, ki se ga ne da opisati, da se ga le doživeti v stiku s temi kraji, zeleno pokrajino, ki jih bogati, in v pogovoru z ljudmi.

 

Občina Ravne na Koroškem - podatki na dan 1. 1. 2017:

Površina (km2)

Štev. naselij

Štev. prebiv.

Moški

Ženske

Gostota

(štev. pr./km2)

Štev. prebiv.

na hišno številko

63,4

16

11302

5720

5582

178,3

5,5

 

Prebivalstvo občine po starosti (leta) – 1. 1. 2017

0-1 

1-5

5-14

14-18

19-26

26-49

49-59

59-65

nad 65

SKUPAJ

103

507

930

395

776

3597

1833

976

2185

11302

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

 

 

 

 

 

 

 
VSEBINE
Predstavitev občine
Ločnica vsebin
Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih
Ločnica vsebin
Občina po dejavnostih
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba