Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ZGODOVINA ZGODOVINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KRAJI KRAJI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KMETIJSTVO KMETIJSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na TURIZEM TURIZEM Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MESTO FORME VIVE MESTO FORME VIVE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINA V ŠTEVILKAH OBČINA V ŠTEVILKAH Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZLOŽENKE ZLOŽENKE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZEMLJEVIDI ZEMLJEVIDI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
MESTO FORME VIVE
Ravne - mesto forme vive

 

VEČ NA   https://fvr.si/

 

Urejeno arhitekturno podobo mesta Ravne na Koroškem bogatijo jeklene skulpture Forme vive, enkratne umetnine preko tridesetih umetnikov iz petnajstih držav, ki so nastale v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev v letih 1964 – 1989, 2008 in 2014. Monumentalne kiparske kompozicije so se  vrasle v vizualno podobo mesta. Čeprav večinoma nagovarjajo z abstraktno likovno govorico, so postale njegov nepogrešljiv del in simbolni izraz več kot tristo let stare tradicije fužinarstva v teh krajih, kot svojevrstna likovna atrakcija in dejavna sestavina v življenju mesta, njegovih parkov in drugih zelenih površin. Umetniki so v sodelovanju z mojstri iz ravenske jeklarne ustvarili  izjemne umetnine iz železa in jekla, ki bogatijo arhitekturno podobo mesta in okoliških krajev.

 

Mesto so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja intenzivno pozidali z novimi bivalnimi soseskami, zato so kiparji v jeklu uresničena dela praviloma ustvarjali za vnaprej določene urbane ambiente; sprva med stanovanjskimi bloki nove soseske na Čečovju, kasneje na izpostavljenih točkah širšega mestnega okoliša. Izvirna ideja je celo narekovala postavitev skulptur na premišljeno odbrane lokacije, kjer bi kot svojevrstne likovne atrakcije in vedutni poudarki v smislu prostorskih koordinat določale izhodišča za urbanistično načrtovanje razvoja mesta.

 

Štirintrideset izvirnih kiparskih kompozicij, ki so jih umetniki - deset Slovencev, pet Japoncev, po štirje Nemci in Hrvati, trije Angleži, po dva Italijana in Američana ter Srb, Poljak, Makedonec, Danec, Irec in Kanadčan - ustvarilo na ravenskih simpozijih Forme vive, je danes smotrno razporejenih v okolju in vabijo obiskovalce, da prisluhnejo njihovi govorici. Hkrati predstavljajo neprecenljivo zakladnico izvirnih likovnih idej, saj omogočajo zgovoren vpogled v stremljenja sodobnega svetovnega kiparskega ustvarjanja.

________________________________________________________________________

S sintagmo »Forma viva« izražamo idejo svobodnega in neodvisnega plastičnega oblikovanja, v našem primeru iz izvirne surovine – jekla. Plemenito jeklo je simbolni material industrijske ere, ki je zgodovinsko zaznamoval mesto Ravne na Koroškem in njegov razvoj. Umetniki so v prvi vrsti  upoštevali tradicionalni kiparski material našega jeklarskega okolja.

 

VEČ NA   https://fvr.si/

Galerija

 
VSEBINE
Ravne - mesto forme vive
Ločnica vsebin
Mednarodni simpozij Forma viva Ravne 2014
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba